Gizlilik İlkeleri

Sipariş sırasında toplanan bütün bilgilerin kullanım hakkı KAMMAK MAKİNA' ya aittir. Sitede toplanılan bilgiler, burada açıklanan yolların dışında izinsiz olarak herhangi bir şekilde üçüncü taraflara satılmaz, kiralanmaz veya verilemez.
Toplanılan Bilgiler:
KAMMAK MAKİNA, kişileri bireysel olarak tanımlayıcı çeşitli bilgileri kullanıcılarından toplayabilir. Ürün ve servis siparişinde kullanılan tüm formlar ile kullanıcılardan bilgi girmeleri istenilen site kapsamındaki diğer tüm form ve uygulamalar bu tanım kapsamındadır. KAMMAK MAKİNA, kullanıcılarından Web Sitesini nasıl kullandıklarına dair istatistik bilgiler toplayabilir; bunlara örnek olarak kullanıcıların sitenin hangi sayfalarına daha çok ilgi gösterdikleri, hangi servislerin daha çok dikkat çektiği ve buna benzer diğer bilgiler.
Yine aynı şekilde Kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını gözlemlemek için cookie (çerez) kullanılabilir. Cookie (çerez), Web sunucuları tarafından kullanıcıların PC'lerine yerleştirilen ve Kullanıcının siteyi tekrar ziyaret etmesi halinde kullanıcıyı tanımlamak için kullanılan yazılımlardır. Kullanıcılardan toplanan tüm bilgiler bireysel nitelikte olmamakla beraber, bireysel bilgilerle alakalı bir takım başka bilgiler olabilir.
Toplanılan Bilgilerin Paylaşılması ve Açıklanması:
KAMMAK MAKİNA, kullanıcılarından topladığı bilgileri yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda diğer departmanlarıyla paylaşabilir. Buna örnek olarak, KAMMAK MAKİNA soft yazılım departmanı tarafından yönlendirilen müşteri için veritabanını KAMMAK MAKİNA Hosting departmanınca web sunucusunda bulundurulması ve buna benzerleri.
Arşivlenen Bilgilerin Korunması:
Sitemizde bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek için birçok güvenlik önlemleri bulunmaktadır.
Güncelleme:
Bu sitede yer alan GİZLİLİK TAAHHÜDÜ VE GÜVENLİK POLİTİKASI 
KAMMAK MAKİNA tarafından gerekli görüldüğü hallerde değiştirilebilir.

position="before"